સેન્ડબ્લાસ્ટિંગ કેબિનેટ બ્લાસ્ટિંગ પોટ અને સેન્ડબ્લાસ્ટર ભાગો

ચાઇનીઝ નવું વર્ષ 2021

અમારે 5 થી 18 ફેબ્રુઆરી સુધી લાંબી રજા રહેશે.

આ દરમિયાન અમે કોઈપણ માલની ડિલિવરી કરીશું નહીં, પરંતુ અમે સમયસર ઇમેઇલનો જવાબ આપી શકીએ

ઈચ્છો કે અમારા નવા અને જૂના ગ્રાહકો તંદુરસ્ત છે .પીસ 2021


પોસ્ટ સમય: ફેબ્રુઆરી -02-2021